YÖNETİM KURULU

Avukat Arabulucu Derya Rengin Galatalı Oral

Erenköy Kız Lisesi’nden sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Çeşitli şirketlerde, önce avukat, daha sonra hukuk müşaviri olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında Liberte Hukuk Bürosunu kurmuştur. 1997-1998 yılları arasında Southampton –İngiltere’de fikri mülkiyet hukuku ve sözleşmeler hukuku üzerine çalışmıştır. Banka- Finans hukuku, şirketler hukuku, şirket pay sahipliği uyuşmazlıkları yanı sıra, taşınmaz kiraları, aile ve miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak,  danışmanlık hizmeti vermeye ve bu alanlarda dava vekili, avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, 2014 yılından bu yana T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde,  iş hukuku, ticaret hukuku, sağlık hukuku, banka ve finans hukuku uzmanlık alanlarında, “Uzman Arabulucu-Mediator” olarak görev yapmaktadır. Us Arabuluculuk, Tahkim ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurucu ortağıdır.

E-mail : [email protected]

 

 

Avukat Dr. Mehmet Oral

Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nden sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında master yapmış; yine aynı anabilim dalında “ Temel Haklar Bağlamında  Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” başlıklı tez ile hukuk doktoru olmuştur. 1991-1999 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 1997-1998 yılları arasında Tinçel Vakfı araştırma bursuyla Southampton – İngiltere’ye gitmiş; Bilgi Edinme Hakkı üzerine kaynak çalışması yapmıştır. Halen, Türk Ceza Hukuku Derneği yönetim kurulu üyesi ve Genel Sekreteri görevlerini yürütmektedir. Ceza hukuku, şirket yöneticilerinin cezai sorumlulukları, beyaz yaka suçları, bilgi ve veri gizliliği ihlallerinden doğan davalar, İdari davalar ve idari yaptırımlar konusunda danışmanlık ve aktif avukatlık yapmaktadır.

E-mail : [email protected]

 

 

Arb. Av. İ. Sevda EREN Özdemir

Ordu Anadolu Lisesi’nden sonra 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Barosunun düzenlediği sanık müdafiliği, mağdur/şikayetçi/katılan vekilliği, kadın hakları ve aile içi şiddet konulu meslek içi eğitim seminerlerini tamamlamış; Mayıs 2009 tarihinden itibaren de önde gelen pek çok varlık yönetim şirketinin varlık satım ihaleleri sonucunda satın almış olduğu dosyaların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu illerindeki icra takip ve dava dosyaları, gayrimenkul dava dosyalarının tüm süreçlerinde danışmanlık, dava takip hizmeti vermiş ve icra takip departman ekibini yöneterek varlık yönetim firması tahsilat ekiplerinin pek çok kez hukuki eğitimlerini yürütmüştür. Gayrimenkul kira hukuku, icra ve iflas Hukuku,özel hukuk ve aile hukukundan kaynaklanan ihtilaflar, sağlık hukuku, veri hukuku, ceza hukuku gibi konularda danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermekte olup, Ceza Hukuku Derneği üyesidir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlamıştır. İcra hukuku ve tahsilat yönetimi üzerine de aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Us Arabuluculuk Tahkim ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin ortağı olup, iş hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku, sağlık hukuku, sigorta hukuku, enerji ve inşaat hukuku alanında uzman arabulucudur.

Avukat Arabulucu Fatih Aktaş

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2005 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra eden Fatih Aktaş, çeşitli bürolarda avukatlık yaptıktan sonra bir dönem Türkiye İş Bankası A.Ş Yasal Takip Hukuk Müşavirliği bünyesinde avukat olarak çalışmış, 2011-2018 yılları arasında Liberte Hukuk Bürosu’nda yönetici avukat olarak yer almıştır. 2018 yılından itibaren kurucusu bulunduğu avukatlık ofisinde serbest avukat olarak avukatlık mesleğine devam etmektedir. İş Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, İcra – İflas Hukuku, Miras ve Aile Hukuku, Şirketler ve Finans Hukuku, Ticaret ve Banka Hukuku alanlarında çalışmaları bulunmakta olan Fatih Aktaş, aynı zamanda 2020 yılından itibaren T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde 11611 sicil numarası ile Arabulucu olarak faaliyet göstermekte olup, Genel Arabuluculuğun yanı sıra, İş Hukuku ve Tüketici Hukuku Alanlarında uzman arabulucu olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

E-mail : [email protected]