Hakkımızda

US ARABULUCULUK

US Arabuluculuk Tahkim ve Eğitim Danışmanlık Anonim Şirketi, bir kısmı Lisans eğitimleri sırasında, bir kısmı ise Arabulucuk eğitimlerini alırken bir araya gelen ve her biri kendi alanlarında uzman hukukçular tarafından kurulmuştur.

Şirketimiz kurucuları için, bu süreç, Arabuluculuk kavramının, içinde barındırdığı değerler ve hedeflediği amaç itibarıyla, samimi bir inanışla; 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe girmeden çok önce, bir gönül yolculuğu olarak başlamıştir.

Çalışmalarını, öncelikle Arabuluculuk kavramını; anlatmak, tanıtmak ve yaygın olarak kullanılmasını sağlamaya yöneltirken, diğer yandan farklı uzmanlık alanlarında gelişmeye, bu alanlarda deneyimlerini arttırmaya ve kadrosunu genişletmeye odaklanmıştır.

Arabuluculuk hizmetinin, ihtiyari başvurular haricinde; mevzuatımızda, dava şartı olarak da düzenlenmesinin ardından; uyuşmazlıkların çözümünde, profesyonel tekniklerin kullanıldığı; tüm tarafların, bireysel menfaatlerinin gözetildiği, gizlilik, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine ödünsüz bağlılık içeren, güvenilir hizmetlerini sunmak üzere sistemdeki yerini almıştır.

NEDEN US ARABULUCUK ?

Amerikalı bir mucit, mühendis ve iş adamı olan, Charles Franklin Kettering “İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür.”  demiştir.

Us Arabuluculuk, bünyesindeki uzman Arabulucular, uzun yıllar içinde aldıkları eğitimler ve uygulamalar sonucu edindikleri deneyimlerl ile, sürece dahil olan tarafların; uyuşmazlığın esasını ve birbirlerini anlamalarını, sürece etkili görünen ve görünmeyen unsurların, ortak menfaatlerin, doğru şekilde tespit edilmesini sağlayarak, en efektif  çözüme, mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak konusunda engin tecrübeye sahiplerdir.

İki taraf da kazanmadığı sürece bir anlaşmanın tatmin edici olamayacağı anlayışı ile yürüttüğümüz müzakere süreçleri, şirketimize başvuran tarafları yargı sürecinin zorlu, uzun ve masraflı yolundan ayırarak, kısa sürede kazan-kazan anlayışı ile sağlanacak ve taraflara uyuşmazlığın stres ve sıkıntıları yerine maddi, manevi huzur verecek anlaşmaları sağlamayı hedeflemektedir.