US ARABULUCULUK

US Arabuluculuk Tahkim ve Eğitim Danışmanlık Anonim Şirketi, bir kısmı Lisans eğitimleri sırasında, bir kısmı ise  Arabulucuk eğitimlerini alırken bir araya gelen ve her biri kendi alanlarında uzman hukukçular tarafından kurulmuştur.

 

Amerikalı bir mucit, mühendis ve iş adamı olan, Charles Franklin Kettering “İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür.”  demiştir.

Us Arabuluculuk, bünyesindeki uzman Arabulucular, uzun yıllar içinde aldıkları eğitimler ve uygulamalar sonucu edindikleri deneyimlerl ile, sürece dahil olan tarafların; uyuşmazlığın esasını ve birbirlerini anlamalarını, sürece etkili görünen ve görünmeyen unsurların, ortak menfaatlerin, doğru şekilde tespit edilmesini sağlayarak, en efektif  çözüme, mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak konusunda engin tecrübeye sahiplerdir.

İki taraf da kazanmadığı sürece bir anlaşmanın tatmin edici olamayacağı anlayışı ile yürüttüğümüz müzakere süreçleri, şirketimize başvuran tarafları yargı sürecinin zorlu, uzun ve masraflı yolundan ayırarak, kısa sürede kazan-kazan anlayışı ile sağlanacak ve taraflara uyuşmazlığın stres ve sıkıntıları yerine maddi, manevi huzur verecek anlaşmaları sağlamayı hedeflemektedir.

Biz, Arabuluculuk Mevzuatının Kanunlarımız arasında yerini  almasından çok önce;

. uyuşmazlıkların çözümünde iletişimin etki ve önemine olan samimi inançlarıyla yola çıkmış;

. insanların ön yargılarından sıyrıldıklarında dinleme, anlama, kendini doğru ifade edebilme imkanı bulduklarını gözlemlemiş,

. bu şekilde, her uyuşmazlığın; tarafların ortak menfaatlerine hizmet edecek şekilde sonuçlandırılabileceğini fark ederek,

. bu alanda kendini yetiştirmeye, etkili iletişim tekniklerini öğrenmeye, uzmanlıklar edinerek çoğalmaya,

. ANLAMAYA, ANLATMAYA ve insanların birbirini ANLAMASINA,

. bu yöntemlerle, UYUŞMAZLIKLARIN ANLAŞMALARA EVRİLMESİNE,

yardımcı olmaya adanmış, Hukukçulardan oluşan, güçlü bir ekibin hayat verdiği Arabuluculuk şirketiyiz.

 Çözüme giden en kestirme yol DOĞRU İLETİŞİM’dir.